..

Kataloonia (Hispaania)

Sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuste integreerimine Sabadellis

Piirkond:
Sabadell (linn), Vallès Occidentali maakond, Kataloonia
Sihtrühm:
Mitmete erinevate tervise- ja sotsiaalvajadustega inimesed. Kohalikud tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandespetsialistid määratlesid sihtgrupi piiritlemiseks kitsendavad kriteeriumid (nt. kroonilised haigused, keerukas farmakoloogiline ravi, hooldaja puudumine või ebakompetentsus jms.).

Tegemist on esmasel arstiabil põhineva integreeritud hoolekandeteenusega, mida pakutakse koos sotsiaalteenustega. Teenust pakutakse kolmes üldmeditsiinikeskuses (PCC Nord, PPC Ca N’Oriac ja PPC Concòrdia), mis teenindavad linna põhjaosa elanikke nii tervishoiu- kui ka sotsiaalhoolekandeteenuste osas. Teenuste integratsioon seisneb selles, et tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande-spetsialistid lähtuvad oma töös ühisest tegevuskavast, kuhu kantakse sobivad juhtumid, mida arutatakse igakuistel koosolekutel, mille raames visandatakse hooldusplaanid, mis lepitakse hiljem kokku patsientide ja peredega.

Tõsiste krooniliste haigustega patsiendid / Kaugelearenenud kroonilised haigused/ Geriaatria

Piirkond:
Osona, Kataloonia, Hispaania
Sihtrühm:
Tõsiste krooniliste haigustega patsiendid, kaugelearenenud krooniliste haigustega patsiendid ja üle 85aastased inimesed

Tegemist on haigla juures tegutseva integreeritud hooldusteenuse programmiga, mille raames on koordineeritud erinevad tasandid st üldine arstiabi, aktiivravi, pikaajaline hoolekanne). Spetsialiseerunud hooldusüksused (Vic Hospital Consortium ja Santa Creu Foundation) on oma teenuse pakkumise mudeli täiesti ümberkujundanud ja ehitanud ühislepete raames üles uue struktuuri. Sotsiaalhoolekannet pakutakse erinevatel tasanditel ja see on hästi seostatud linnavalituse tasandil pakutavate sotsiaalteenustega, mis keskendub juriidilistele aspektidele (ülalpidamiskohustused). Kõik patsiendid läbivad põhjaliku läbivaatuse, mille põhjal koostatakse individuaalne hoolduskava, mis lepitakse kokku patsiendi ja perekonnaga.