Üleeuroopaline koostöö

SUSTAIN on üleeuroopaline projekt, milles osaleb 13 partnerorganisatsiooni kaheksa riigist.

Konsortsiumi partnerid

SUSTAIN hõlmab koostööd 14 projektiga seitsmes partnerriigis. Kaasatud teenusepakkujate eesmärk on luua võimalused eakate integreeritud pikaajaliseks hoolduseks kodustes tingimustes ning projekti SUSTAIN eesmärk on taolisi teenuseid omakorda veelgi edasi arendada.

Materjalid

Projekti SUSTAIN raames töötatakse välja erinevaid materjale nt. teabelehed ja aruanded. Tutvuge olemasolevate materjalidega.

Lööge kaasa

Kas oleksite huvitatud üksikasjalikumast teabest projekti SUSTAIN ja meie tegevuse kohta? Või sooviksite hoopis jagada meiega oma kogemusi ja õppide teiste kogemustest? Liituge meiega!

SUSTAIN

Sustainable tailored integrated care for older people in Europe