..

Saksamaa

Careworks Berlin

Piirkond:
Berlin Marzahn-Hellersdorf
Sihtrühm:
Eakad, krooniliselt haiged, kes vajavad pikaajalist hooldust

Careworks Berlin eesmärk on parandada kompleksete vajadustega eakate pikaajalist hooldust ja ravi.

Uuendusliku ettevõttena Careworks Berlin pakub tervikliku lähenemist koondades ühe katuse alla ja integreerides erinevaid teenuseid nagu LTC juhtumikorraldus, eelarve täitmise juhtimine ja pallatiivne ravi. SUSTAINI projekti (“Therapy pilots”) eesmärk on parandada spetsialistide vahelist juhtumikorraldust pannes tervishoiuvaldkonna terapeute (füsioterapeut, logopeed, tegevusterepeut jne) juht rolli ja luues sellega sünergiat terapeutide, õdede ja mitteformaalsete hooldajate vahel. Vastavalt Tervise sotsiaalkoodide raamatule (SGB V); § 63 SGB V, paragrahv 3b. on koostööoskus üks oluline tervishoiuspetsialisti kompetents.

Tervishoiuvaldkonna terapeutide uus roll on suunatud multidisiplinaarse lähenemise arendamiseks arstide ja tervishoiuvaldkonna terepeutide vahel andes terapeutidele suurema tegevusruumi mittemeditsiinilise personali kaasamiseks.

KV RegioMed Zentrum Templin

Piirkond:
Templin - Uckermark - Brandenburg
Sihtrühm:
korraga mitut haigust põdevad 65+ patsiendid ja nende mitteformaalsed hooldajad

Põhja Branderburis asuvas Uckermark piirkonnas käivitati 2014 aastal uus innovatiivne lähenemine hoolduses, et saada hakkama suure demograafilise muutusega Branderburgi maa piirkonnas.

Templini linnas (16 tuhat elanikku (2011), 23% 65+) asuv kohalik haigla pakub uuendusliku geriaatrilise juhendamise programmi kompleksete vajadustega kodus elavatele eakatele.

Komplekse teraapia programmi jooksul järgib KV RegioMed Zentrum Templin ennetuse ja rehabiliteerivat lähenemist, mille eesmärk on suurendada patsiendi endaga hakkama saamist.

Kolme nädala jooksul külastab patsient igapäevaselt eakatele suunatud praktika üksust. Hooldusele ja toetusele suunatud teraapia jooksul õpivad programmis osalejad enda raviplaani järgimist, kukkumise ennetamist, tervisliku toitumise ning elustiili põhimõtteid. Igale patsiendile koostatakse individuaalsetest vajadustest lähtuv personaalne hooldusplaan, juhendatakse riiklike, kohalike omavalituste teenuste ja kogukonnapõhiste vabatahtlike teenuste osas. Programmi kestel on patsiendid toetatud “Agnes two” juhtumikorraldaja poolt (spetsiaalselt koolitatud praktikaassistent).

Kuigi enamus patsiente ei saa peale 3 nädalase programmi lõppemist jätku toetust, siis uueks oluliseks arendusalgatuseks on patsientide hooldusteemade koordineerimise ja infokeskuse avamine.

Keskuse teenused on üksnes suunatud patsientidele KV RegioMed Znetrum Templini linnast aga tervishoiuteenuste osas on teenus avatud kogu regioonis elavatele patsientidele.