..

Àustria

Centre Geropsiquiàtric (GPZ) de Viena

Regió:
Viena
Grup Objectiu:
Usuaris que viuen a casa i pateixen (episodis severs de) depressió, demència, desorientació, trastorns d’estrès aguts, formes d’addicció, etc. i els seus cuidadors

El GPZ està afiliat als Serveis Psicosocials (PSD) de Viena. És un centre únic que ofereix assessorament geropsiquiàtric per a la comunitat (psiquiatria i neurologia clíniques) i està especialitzat en l’anàlisi de les anamnesis dels pacients. Així doncs, funciona com a centre de triatge. També inclou una “Clínica de la Memòria” i ofereix assessorament (per telèfon o presencialment) a metges de capçalera i serveis d’atenció de salut i socials i a hospitals i cuidadors familiars. L’equip multidisciplinari (7.5 FTE) consta de psiquiatres, psicòlegs, infermers i treballadors socials. Tots el serveis són gratuïts. L’equip integrat fomenta la creació de xarxes amb un ampli ventall d’actors en l’àrea de l’atenció social i sanitària.

Cures pal·liatives coordinades a Graz

Regió:
Graz (Estíria)
Grup Objectiu:
Usuaris amb malalties cròniques i terminals que viuen al seu domicili

L’objectiu d’aquesta organització és coordinar la creació i el desenvolupament posterior de cures i serveis pal·liatius en l’atenció residencial i comunitària, en particular mitjançant equips multidisciplinaris i mòbils de cures pal·liatives a la regió d’Estíria (el nostre àmbit principal serà l’àrea de la ciutat de Graz). Això inclou la millora de la qualitat, la cooperació entre instal·lacions rellevants especialitzades en cures pal·liatives i els serveis sanitaris i socials d’àmbit general, com també les institucions d’ensenyament i formació en aquest àmbit. L’organització ha aconseguit rebre finançament per a nou equips mòbils de cures pal·liatives que ofereixen serveis de franc que arriben a tota la regió d’Estíria. Els equips incorporen voluntaris de manera coordinada i cooperen amb un ampli ventall de socis, des d’hospitals a serveis d’atenció primària, que inclouen l’atenció domiciliària i les residències per a gent gran.