En què consisteix el projecte SUSTAIN?

SUSTAIN té l’objectiu de millorar de manera concreta l’organització i la provisió de serveis d’atenció a la gent gran a tot Europa i especialment a aquelles persones que pateixen diverses necessitats socials i de salut. En aquesta pàgina hi haurà més informació relacionada amb el projecte SUSTAIN i les activitats que es duen a terme.

El projecte té el seu punt de partida en el fet que, a Europa, l’atenció a la gent gran tot sovint no està ben coordinada. Això impedeix que l’atenció que s’ofereix satisfaci les necessitats de les persones grans i suposa que la qualitat de l’atenció i els resultats obtinguts siguin millorables.

SUSTAIN proposa, en particular, donar suport a allò que anomenem atenció integrada per tal de millorar-la. Entenem per atenció integrada:

 • Una atenció a la gent gran més ben organitzada i en la qual els professionals implicats siguin responsables de l’organització de l’atenció que presten.
 • Que les necessitats de salut i socials de la gent gran siguin ben avaluades.
 • Que els serveis d’atenció escoltin les impressions de la gent gran i dels cuidadors informals, mirin d’implicar-los en les decisions que els afecten i els ofereixin, tant com sigui possible, una atenció en la línia de les seves necessitats i preferències (“atenció centrada en les persones”).
 • Que els professionals de disciplines diverses siguin inclosos en l’equip d’atenció (prevenció, serveis sanitaris i socials) i que s’ofereixin diversos tipus d’atenció (incloses les noves tecnologies).
 • Que l’atenció es presti de manera continuada, sense interrupcions en el procés de prestació de serveis.

Per nosaltres, l’atenció integrada té el potencial de millorar de manera concreta els serveis d’atenció i estalviar despesa. I el que és més important: volem que l’atenció garanteixi la comoditat i la tranquil·litat dels usuaris dels serveis i els seus familiars. Volem que els serveis estiguin ben organitzats, amb un equip d’especialistes en l’atenció sanitària i social que estigui a la disposició de les persones que els necessiten, sempre que calgui, per tal de donar suport a la vida autònoma de la gent gran. En definitiva, volem donar suport als responsables polítics i els responsables de la presa de decisions en aquest àmbit per tal que les polítiques i els serveis d’atenció a la gent gran fomentin tenir una vida autònoma i atenguin les seves necessitats de la millor manera possible. Així doncs, el nostre objectiu és optimitzar els serveis actuals per tal d’alinear-los millor amb les necessitats de la gent gran.

SUSTAIN és un projecte a escala europea i aplega socis de vuit països europeus: Àustria, Bèlgica, Estònia, Alemanya, Noruega, Espanya, Països Baixos i el Regne Unit. Per a més informació sobre els socis, clica aquí. El projecte rep el finançament d’Horitzó 2020, un programa de finançament de la Comissió Europea per a la recerca científica.

Les activitats de SUSTAIN

Per tal d’assolir els nostres objectius, hem triat catorze serveis d’atenció de set països diferents que analitzarem i millorarem tot posant les necessitats i els desitjos de la gent gran en primer pla en el marc d’un servei segur i eficient dissenyat pensant en aquesta fracció de població. També volem compartir aquesta experiència amb altres serveis i països, a fi que ells també puguin millorar i transformar efectivament les seves pràctiques en benefici dels usuaris de tot Europa.

En concret, el projecte impulsarà:

 • L’anàlisi de catorze serveis d’atenció integrada mitjançant la recopilació de dades i entrevistes a diverses persones que hi estiguin implicades (metges, usuaris, responsables polítics, etc.).
 • El disseny i l’aplicació, en col·laboració amb diferents grups d’interès de l’àmbit local, d’una sèrie de millores en els serveis d’atenció d’acord amb els principis i els valors imprescindibles en la qualitat de l’atenció.
 • L’avaluació de les millores i la recopilació de dades sobre l’experiència, tot compartint les millors pràctiques entre els països participants i elaborant recomanacions per a futurs interessats que desitgin millorar l’atenció integrada que dispensen als seus usuaris.
 • Els consells i les solucions, les recomanacions i les eines, estaran recollides en un sol producte que anomenem full de ruta on-line i hem dissenyat amb la intenció de mostrar com es poden millorar els serveis d’atenció i oferir una atenció integrada. Aquest full de ruta serà el producte principal del projecte.

La pàgina web de SUSTAIN

Aquesta pàgina web serà el nexe central de comunicació de totes les activitats del projecte. Hi trobaràs informació sobre els objectius i els socis del projecte, a més d’informació i notícies sobre les iniciatives que s’hi emmarquen i tenen l’objectiu de fomentar l’atenció integrada. També mirarem d’informar el públic en general de les activitats del projecte i donar notícies dels nostres progressos.

Aquí trobaràs els vincles amb les diverses parts de la pàgina web:

Més informació detallada sobre el projecte

Els socis de SUSTAIN

Les iniciatives d’atenció integrada que participen en el projecte

Les darreres notícies i actes (només disponible en anglès)

Els productes desenvolupats per SUSTAIN

De quina manera la gent gran, els cuidadors informals i les seves organitzacions poden beneficiar-se del projecte?

Partint d’experiències concretes, el projecte es proposa de mantenir-se tan a prop com sigui possible de les realitats a què es veuen exposats els pacients i els seus cuidadors de tal manera que els resultats principals de SUSTAIN han de reflectir les seves necessitats i expectatives.

El projecte fomenta una participació activa dels pacients i els seus cuidadors a través de la seva inclusió en les reunions i entrevistes. SUSTAIN lliurarà unes pautes generals per tal de fer-los partícips de la millora dels serveis d’atenció i també per incloure-hi els responsables polítics. Aquestes pautes, si volem que siguin rellevants i realistes, caldrà que es desenvolupin en col·laboració amb la gent gran, els cuidadors informals i les organitzacions que els representen.

Rebem el suport, en la inclusió de la gent gran i les seves organitzacions, de la Plataforma Age Europa, el principal organisme a escala europea que representa els interessos de la gent gran.

De quina manera els pacients i els seus cuidadors i les seves organitzacions prenen part en el projecte o li donen suport?

Pots donar suport al projecte:

 • Ajudant-nos a difondre la informació relativa al projecte i els seus resultats.
 • Si vius en un dels països participants, posant-te en contacte amb l’organització associada al projecte del teu país.
 • Parlant del projecte a les teves relacions, a les teves xarxes i comunitats i als metges que coneguis.
 • Subscrivint-te al nostre newsletter, de moment només disponible en anglès (vegeu el final de la pàgina)

Pots participar en el projecte:

 • Posant-te en contacte amb el director del projecte per mostrar-li el teu interès.
 • Compartint la teva experiència i els teus coneixements en estratègies participatives enfocades a millorar els serveis d’atenció.
 • Informant-nos sobre les dificultats que trobes, les teves expectatives i què caldria fer per tal de millorar l’atenció prestada a la gent gran.
 • Participant al nostre twitter fent servir l’etiqueta #SUSTAINeu