Informasjonsbrosjyre for faglærte

Published: 25 Februar 2016

Brosjyrene inneholder informasjon om SUSTAIN prosjektet og er ment for faglærte som arbeider ved de forskjellige integrerte prosjektstedene som deltar i SUSTAIN. Brosjyrene er tilgjengelige på flere språk.