Informasjonsbrosjyre for brukere

Published: 24 Mars 2016

Brosjyrene inneholder informasjon om SUSTAIN prosjektet og er ment for brukere av de forskjellige integrerte omsorgstjenestene som deltar i SUSTAIN. Brosjyrene er tilgjengelige på flere språk.