..

Catalonia (Spaina)

Integrering av helse- og sosialomsorg i Sabadell, Catalonia

Region:
Vallès Occidental
Målgruppe:
Mennesker med sammensatte helse- og sosiale omsorgsbehov. Tjenestens kvalifikasjonskriterer ble definert av helse- og sosialarbeidere som også bidro til å identifisere målgruppen (f.eks. kronisk syke, komplekse farmakologiske behandlinger, mangel på- og/eller uegnet omsorgsgiver/pårørende)

Tjenesten er integrert tiltak for primæromsorg som koordineres med sosiale tjenester. Tjenesten tilbys i tre omsorgssentre (PCC Nord, PPC Ca N’Oriac and PPC Concòrdia) hvor både helse- og sosial omsorg tilbys til befolkningen nord i byen. Integrasjon oppnås ved at helse- og sosialarbeidere har et felles program hvor kvalifiserte brukere diskuteres i månedlige møter. Omsorgsplaner utformes i løpet av disse møtene og diskuteres deretter med pasient og pårørende

PCC/MACA/Geriatri (Alvorlige kroniske pasienter/langtkommet kroniske lidelser/geriatri)

Region:
Osona
Målgruppe:
Alvorlige/langtkommet kroniske pasienter > 85 år

Dette er et sykehus-basert integrert omsorgsprogram hvor forskjellige omsorgsnivåer koordineres (primær-, akutt-, overgang- og langtidspleie/omsorg). Spesialisthelsetjenesten inklusiv akutt pleie (Vic Hospital Consortium), mellomomsorg og langtidsomsorg (Santa Creu Foundation) har utformet og omorganisert sin omsorgsmodell i en felles avtale. Sosialomsorg tilbys på forskjellige omsorgsnivåer og er veletablert med sosiale tjenester på bystyre nivå. Alle pasienter gjennomgår en omfattende vurdering som, i samråd med pasient og pårørende, resulterer i en individualisert omsorgsplan.