..

Norge

Integrert rehabilitering i hjemmet, Søndre Nordstrand bydel i Oslo kommune

Region:
Oslo kommune
Målgruppe:
Skrøpelige, multimorbide pasienter over 65 år er primær brukergruppe

Hverdagsrehabilitering i pasientenes hjem. Målet med tjenesten er å trene opp pasienten til å mestre daglige gjøremål for å kunne leve selvstendig. Sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre helsearbeidere levere en rekke rehabiliteringstjenester hjemme hos pasienten. Tjenestebrukere er over 18 år og inkluderer personer over 65 år med sammensatte helseproblemer. Gjennomsnittlig tjenestetilbud per uke er 5 timer.

Integrerte helsetjenester i Surnadal kommune

Region:
Møre og Romsdal
Målgruppe:
Skrøpelige, multimorbide pasienter over 65 år er primær brukergruppe

Kommunene er ansvarlig for primærhelsetjensten i Norge. Surnadal er en liten kommune på Nordmøre i Norge. Kommunen har vært innovativ i utvikling av sine hjemmetjenester med mål om å holde brukere ute av institusjonstjenester.