..

Tyskland

Careworks

Region:
Berlin Marzahn-Hellersdorf
Målgruppe:
Eldre personer med kronisksykdom og langvarig omsorgsbehov.

Målet til Careworks Berlin er å forbedre omsorgstjenester for elder mennesker med komplekse helse- og langvarig omsorgsbehov. Dette forbedringsprosjektet er allerede veldig innovativt og integrert fordi det kombinere tjenester forbundet med utskrivning, langtidspleie- og omsorg og palliativ omsorg og behandling i et enkelt program.

Hensikten med forbedringsprosjektet (“therapy pilots”) er å forsterke samarbeidet mellom ulike helsefagprofesjoner ved å gi såkalte helseterapeuter (f.eks. fysioterapeut/tale­tera­peut/ergo­terapeut) større fullmakter.  Større fullmakter innebærer blant annet overføring av kompetanse til å foreskrive medikamenter og tildele tjenester (jfr. Social Code Book for Health (SGB V; § 63 SGB V, para 3b)).

KV RegioMed Zentrum Templin

Region:
Templin – Uckermark - Brandenburg
Målgruppe:
Multimorbide pasienter i alderen 65+ og deres pårørende/uformelle omsorgspersoner

På grunn av den store demografiske endringen i distriktene i regionen Brandenburg ble et innovativt omsorgskonsept for eldre pasienter satt i gang i 2014 i Uckermark. Distriktet ligger i Nordøst-Brandenburg.
Dette programmet (KV RegioMed Zentrum Templin) er knyttet til et lokalsykehus i byen Templin (16.000 innbyggere i 2011, 23% i alderen 65+). Programmet tilbyr intensiv poliklinisk geriatrisk trening for eldre pasienter med komplekse behov og tilbyr forebyggende og rehabiliterende tilnærming for å styrke pasientenes egenmestring. Hver dag i tre uker besøker pasientene institusjonen “Eldre Praksis”. Mens de mottar omsorg og støttende terapi lærer de om sin medisineringsplan, sunt kosthold og livsstil, og hvordan man forebygger fall. I tillegg får hver pasient en personlige og tilpasset omsorgsplan, og veiledning om hvordan man finner helsepersonell og frivillige tjenester i lokalsamfunnet.

I 3-ukersperioden får pasientene støtte av en spesialutdannet praksisassistent. Etter at programmet er fullført gis lite eller ingen støtte.

Dette programmet/forbedringsprosjekt er et nylig initierte Koordinerings- og Konsulentsenter («servicesenter») som vil være det sentrale kontaktpunktet for saker som gjelder omsorgsbehov/spørsmål osv. for pasienter fra dette programmet (KV RegioMed Zentrum i Templin) og for pasienter som er tilknyttet med andre helsetjenester i regionen.