..

Estland

Alutaguse Hoolekeskus (Stiftelse)

Region:
Ida-Viru fylke, Mäetaguse
Målgruppe:
Eldre og funksjonshemmede innby

Formålet til stiftelsen Alutaguse Hoolekeskus er å legge til rette for et verdig og trygt liv for eldre og funksjonshemmede innbyggere ved å støtte, fremme og opprettholde livskvaliteten deres. Sykepleie- og helsetjenestene ved Omsorgssenteret er hovedsakelig rettet mot eldre mennesker i kommunen Mäetaguse og den sydelige delen av fylket Ida-Viru. Alutaguse omsorgssenter har en helhetlig tilnærming til pasientens fysiske, mentale og spirituelle behov og anser disse tre som likeverdige behov. Tjenesten har blitt utformet ut fra eldre menneskers reelle behov.

Tjenestetilbudet baseres på en helhetsvurdering av pasientens helsetilstand.  Tjenestene inkluderer integrert sykepleie og praktiseres i tråd med mål som etableres i en omsorgsplan. Alle aktiviteter dokumenteres og behov blir periodisk revurdert for å tilpasse individuelle omsorgsplaner.

Medendi

Region:
Tallinn og omeng
Målgruppe:
Brukere som blir utskrevet til eget hjem etter kirurgi på sykehus, funksjonshemmete brukere og andre brukere med behov for oppfølging og behandling

Hjemmesykepleietjenester er utformet for å hjelpe eldre mennesker, pasienter som er utskrevet fra kirurgi, funksjonshemmete brukere og andre brukere med behov for oppfølging og behandling. En optimal løsning utarbeides i samråd med pasientens familie og en legespesialist. Sykepleierens rolle er å bidra til at pasienten kan bo hjemme. Medendis tjenestetilbud inkluderer konsultasjon, administrere medisin, blodtrykksmåling, pulsmåling, blodsukkermåling, trykksårbehandling osv. Rehabilitering i hverdagsaktiviteter i hjemmet blir også tilbudt og inkluderer vurdering av brukers funkjsonelle kapasitet i hjemmemiljø, kartlegging av hjemmemiljø samt anbefalinger for endringer, identifisering av behov for personlig assistanse; målsetting for aktiviteter; gi råd om personlig assistanse.