..

Østerrike

Geriatrisk psykiatri senter (GPZ) Wien

Region:
Wien
Målgruppe:
Brukere som bor hjemme og som lider av depresjon, demens, manglende orienteringsevne, akutt stresslidelse, misbruk osv. - og deres pårørende

GPZ er knyttte til ‘Psykososiale tjenester’ (PSD) i Wien. Det er et unikt senter for lokalbaserte alderspsykiatriske konsultasjoner (klinisk psykatri og nevrologi). Senteret har også en hukommelsesklinikk og tilbyr konsultasjoner (på telefon og ved personlig oppmøte) til fastleger, helse- og sosiale omsorgstjenester, sykehus og pårørende. Det tverrfaglige teamet deres (7.5 årsverk) består av psykiatere, psykologer, sykepleiere og sosionomer. Alle tjenester er gratis. Det integrerte teamet bygger nettverk med en rekke interessegrupper innenfor feltet helse- og sosialomsorg.

Koordinert Palliativ Omsorg i Graz

Region:
Graz (Styria)
Målgruppe:
Pasienter med kroniske og terminale lidelser som bor hjemme

Organisasjonens formål er å koordinere etablering og videreutvikling av palliative tjenester i hjemmetjensten og kommunale omsorgstjenester, med særlig fokus på ambulante palliative omsorgsteam i regionen Styria. Tiltaket inkluderer forbedring i kvalitet, samarbeid mellom relevante palliative tjenester og øvrige helse- og sosiale omsorgstjenester, i tillegg til utdanning og trening på dette feltet. Organisasjonen har hittil lykkes i å skaffe finansiering til ni ambulante palliative team som tilbyr kostnadsfrie tjenester i Styria. Teamet koordinerer frivillge hjelpere og samarbeider med en rekke partnere fra både spesialist- og primærhelsetjenesten, inkludert hjemmetjenesten og sykehjem.