..

Catalonië (Spanje)

Integratie van zorg en welzijn in Sabadell, Catalonie

Regio:
Vallès Occidental
Doelgroep:
Mensen met verschillende behoeften op het gebied van gezondheid en welzijn. Zorg- en welzijnsprofessionals hebben gezamenlijk de criteria vastgesteld voor de doelgroep die in aanmerking komt voor zorg en ondersteuning vanuit dit initiatief (bijvoorbeeld chronisch zieken, patiënten met polyfarmacie, mensen die geen of een onbekwame mantelzorger hebben).

In dit integrale zorginitiatief werken professionals uit de eerste lijn samen met welzijnsprofessionals. Het initiatief wordt uitgevoerd in drie centra voor eerstelijnszorg (PCC NORD, PCC Ca N’oriac en PCC Concòrdia), van waaruit zowel gezondheidszorg als welzijnszorg wordt verleend aan de bevolking in het noordelijke deel van de stad. De integratie heeft ertoe geleid dat zorgprofessionals en welzijnswerkers met elkaar samenwerken. In een maandelijks overleg wordt besproken welke mensen in aanmerking komen voor zorg vanuit dit initiatief en worden zorgplannen opgesteld en afgestemd met patiënten en hun familie.

PCC/MACA/Geriatrie (patiënten met ernstige en progressieve chronische ziekten en geriatrie)

Regio:
Osona
Doelgroep:
Chronische patiënten met ernstige ziekten of ziekten in een vergevorderd stadium, en mensen ouder dan 85 jaar

Dit is een integraal zorgprogramma dat gecoördineerd wordt vanuit een ziekenhuis. Op populatieniveau wordt de zorg vanuit verschillende organisaties op elkaar afgestemd (o.a. eerstelijnszorg, spoedeisende hulp en langdurige zorg). De specialistische zorg, waaronder de spoedeisende hulp (Vic Hospital consortium), de transitiezorg en de langdurige zorg (Sante Creu Foundation), hebben hun zorgverleningsmodel opnieuw ontworpen en georganiseerd. Vanuit al deze verschillende zorgdomeinen wordt ook welzijnszorg aangeboden, en deze zorg wordt goed afgestemd met het welzijnswerk op gemeentelijk niveau, die de meer juridische aspecten behandelt. Alle patiënten krijgen een gedegen intake, op basis waarvan een persoonlijk zorgplan wordt gemaakt dat wordt afgestemd met de patiënt en zijn familie.