..

Duitsland

Careworks Berlin

Regio:
Berlin Marzahn-Hellersdorf
Doelgroep:
Chronisch zieke ouderen met behoeften op gebied van langdurige zorg

Careworks Berlijn heeft tot doel de zorg voor ouderen met meervoudige en langdurige gezondheidsproblematiek te verbeteren. Het initiatief levert innovatieve en integrale zorg en ondersteuning, bestaande uit het onder één dak aanbieden van zorg na ontslag uit het ziekenhuis, case management en palliatieve zorg.

Het doel van het SUSTAIN verbeterproject (‘Therapie pilots’) is het verbeteren van interprofessioneel case management: synergie creëren tussen therapeuten, verpleegkundigen en mantelzorgers, door de therapeuten (bijvoorbeeld de fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, etc.) aan het roer te zetten. Expliciet houdt dit in dat therapeuten nu ook behandelingen en therapieën mogen voorschijven, uitgaande van het Duitse Sociaal Wetboek 5 (Gezondheid); § 63 SGB V, para 3b.

Deze nieuwe rol voor therapeuten heeft tot doel de multidisciplinaire samenwerking tussen artsen en therapeuten te verbeteren, waarbij meer handelingsruimte ontstaat voor de niet-medische staf die betrokken is.

KV RegioMed Zentrum Templin

Regio:
Templin – Uckermark - Brandenburg
Doelgroep:
Patiënten met multimorbiditeit ouder dan 65 jaar en hun mantelzorgers

Als antwoord op de demografische verschuivingen in de landelijke regio Brandenburg, is in 2014 een innovatief zorgconcept voor oudere patiënten geïntroduceerd in het Uckermark gebied, in het noordoosten van Brandenburg. Het initiatief is gehuisvest in het ziekenhuis van Templin, een plaats met 16.000 inwoners (2011), waarvan 23% boven de 65 jaar is. Het programma biedt intensieve (poliklinische) geriatrische coaching aan oudere patiënten met complexe behoeften. Met het Complex Therapie Programma volgt het KV RegioMed Centrum in Templin een benadering die zicht richt op preventie en revalidatie, en het versterken van de mogelijkheden van de patiënt zelf. De patiënten bezoeken drie weken lang dagelijks de ouderenpraktijk. Daar ontvangen deelnemers zorg en ondersteuning en krijgen ze informatie over hun eigen medicatieplan, valpreventie en over een gezond dieet en leefstijl. Voor iedere patiënt is er een persoonlijk, op maat gemaakt plan ontwikkeld. Ook kunnen ze worden doorverwezen naar professionele en vrijwillige dienstverlening in hun omgeving.

De zogenaamde ‘Agnes Two’ casemanager vervult een sleutelrol. Deze casemanager ondersteunt de patiënt gedurende de periode dat zij deelnemen aan het programma. Echter, veel patiënten krijgen geen begeleiding nadat ze het programma na drie weken hebben afgerond.

Het verbeterproject bestaat daarom uit een nieuw op te zetten coördinatie- en adviescentrum (‘Service Centrum’) dat het centrale contactpunt voor zorgvragen van patiënten in de regio gaat vormen. Het centrum is niet alleen toegankelijk voor patiënten van het KV RegioMed Centrum, maar ook voor patiënten uit andere regio’s of van andere zorgaanbieders.