..

Estland

Alutaguse Hoolekeskus (Stichting)

Regio:
Ida-Viru regio, Mäetaguse
Doelgroep:
Ouderen en mensen met een beperking

De stichting Alutaguse Hoolekeskus beoogt ouderen en mensen met een beperking een waardig en veilig bestaan te geven door het ondersteunen, handhaven en bevorderen van hun kwaliteit van leven. De zorg die het zorgcentrum levert is met name bedoeld voor de ouderen in de landelijk gelegen gemeente Mäetaguse en het zuidelijke deel van de regio Ida-Viru. Het Alutaguse zorgcentrum werkt vanuit een holistische benadering waarin de fysieke, mentale, sociale en spirituele behoeften van patiënten centraal staan. In de dienstverlening wordt rekening gehouden met waar ouderen écht behoefte aan hebben.

De zorg voor ouderen bevat integrale verpleegkundige zorg die voortkomt uit de behoeften die bij de eerste beoordeling van de gezondheidstoestand van de patiënt zijn vastgesteld. De zorg wordt verleend conform het zorgplan dat op basis hiervan is opgesteld. Ook wordt bijgehouden welke zorg is verleend. De behoefte aan deze zorgverlening wordt periodiek geëvalueerd zodat, indien nodig, individuele zorgplannen kunnen worden aangepast.

Medendi

Regio:
Tallinn en omstreken
Doelgroep:
Cliënten die na een operatie uit het ziekenhuis zijn ontslagen, mensen met een beperking en diegenen die om wat voor reden dan ook nog aanvullende zorg en behandeling nodig hebben.

Thuiszorgorganisaties ondersteunen ouderen en uit het ziekenhuis ontslagen patiënten, mensen met een beperking en diegenen die om wat voor reden dan ook aanvullende zorg en behandeling nodig hebben. In samenwerking met familie en de behandelend arts wordt een passende oplossing gevonden. De rol van de verpleegkundige is om het patiënten mogelijk te maken thuis te blijven wonen. Daarnaast verleent Medendi zorg en ondersteuning in de vorm van spreekuren, levering van medicijnen, meten van de bloeddruk en hartslag, glucosemeting, voorkomen van doorligwonden, behandeling en zorg, etc. Ook worden patiënten geholpen weer zelfstandig huishoudelijke taken te kunnen uitvoeren. Daarvoor wordt gekeken welk huishoudelijk werk een patiënt nog kan doen, welke belemmeringen er in huis of in de omgeving zijn en of er eventueel aanpassingen nodig zijn, en welke ondersteuning daarbij gewenst is.