..

Oostenrijk

Psychogeriatrisch centrum in Wenen

Regio:
Wenen
Doelgroep:
Cliënten (en hun mantelzorgers) die thuis wonen en lijden aan (acute aanvallen van) depressiviteit, dementie, desoriëntatie, acute stress-syndromen, verslavingsproblematiek, etcetera

Het psychogeriatrisch centrum is gelieerd aan de Dienst Psychosociale Hulpverlening (PSD) in Wenen. Het is een uniek centrum voor psychogeriatrische dienstverlening en anamnese (klinische psychiatrie en neurologie) in de gemeenschap. Het psychogeriatrisch centrum coördineert de zorg en ondersteuning die door verschillende betrokken organisaties geleverd wordt. Verder is er ook een ‘Geheugenspreekuur’ en wordt er advies gegeven (telefonisch of op locatie) aan zowel huisartsen, gezondheids- en welzijnswerkers als aan ziekenhuizen en mantelzorgers. Het multidisciplinaire team van 7,5 FTE bestaat uit psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en welzijnswerkers. Alle diensten worden gratis verleend. Het integrale zorgteam werkt samen met veel verschillende belanghebbenden op het gebied van zorg en welzijn.

Samenwerkende palliatieve zorg in Graz

Regio:
Graz (Stiermarken)
Doelgroep:
thuiswonende cliënten met een chronische en terminale ziekte

Het doel van dit initiatief is het opzetten en verder ontwikkelen van hospices en palliatieve zorg, zowel in de intramurale setting als bij mensen thuis. In de regio Stiermarken (met de belangrijkste focus op het gebied rond Graz) wil men door de inzet van multidisciplinaire mobiele teams, bestaande uit professionals in palliatieve zorg, de kwaliteit en samenwerking tussen specialisten in palliatieve zorg en andere zorg- en welzijnsprofessionals verbeteren en opleiding en training op deze terreinen bevorderen. Het is de organisatie gelukt om uit algemene middelen geld te krijgen voor, op dit moment, negen mobiel inzetbare teams voor palliatieve zorg, die gratis zorg verlenen in de hele regio Stiermarken. Deze teams betrekken op een gecoördineerde manier ook vrijwilligers en werken samen met een breed scala aan partners, van ziekenhuizen tot de eerstelijnszorg, inclusief thuiszorg en zorginstellingen.