..

Ühendkuningriik

Discharge to Assess: Swale

Piirkond:
Swale, Kenti krahvkond, Kagu-Inglismaa
Sihtrühm:
Patsiendid, kes kirjutataks haiglast välja ravisuunisega 2. kategooria rehabilitatsiooniks ja kes tuleks seega üle viia kohalikesse haiglatesse

Medway Maritime haigla üle 65aastaseid patsiente hindab praegu nn integreeritud meeskond lähtudes põhimõttest, et patsiendil on omas kodus parem taastuda. Teenuse eesmärk on vähendada nende patsientide hulka, kes viiakse keskhaiglast üle kohalikku haiglasse või hooldekodusse. Praegu on meeskonna ülesandeks hinnata haiglas haige seisundit ja kui kõik on korras, siis lastakse patsient koju, kus hinnatakse tema hooldusvajadusi. Kodus pakutakse neile terviseauditi käigus määratud toimetulekuabi ja taastusravi. 2016. aasta märtsis laiendatakse “Discharge to Assess: Swale” programmi patsientidele, kes saadetakse otse koju. Teenust hakkab pakkuma nn aktiivse taastumise meeskond, kuhu kuuluvad tervise- ja sotsiaalhoolekandespetsialistid, nt. tegevusterapeudid, füsioterapeudid, õed, kohalik vaimse tervise õde, maakondlik juhtumikorraldaja ja tegevusterapeut, kes pakuvad koos integreeritud hoolekandeteenust ning vajadusel ka kompleksabi sh. ööhooldust.

Üle 75 teenuse – Sandgate Road Surgery, Suurbritannia

Piirkond:
Folkestone, Kent
Sihtrühm:
75+ pikaajalist hooldust vajavad eakad

Sandgate Road Surgery on välja töötanud “Üle 75 teenuse”, mille eesmärgiks on luua selged multidistsiplinaarsed hooldusteekonnad. Teenus on suunatud viletsas seisundis eakatele, pakkudes neile kliendikeskset ja integreeritud hooldust, mille eesmärgiks on eakate tervise, heaolu parandamine ja iseseisvuse säilitamine. Algatus tutvustab hindamisvahendit – the Dalhousie nõrkuse sõeluuringu läbiviimiseks.

Mitmed teenused pakuvad sõbraliku ja regulaarselt telefoni kontakti neile, kes on sotsiaalselt isoleeritud, treeninguid ja hoolduse korraldamist ja ka keerulisemate juhtumite korral juhtumikorraldust erinevate ametiasutuste vahel. Ennetav hoolduse korraldus viiakse läbi inimestele, kes vajavad surmaeelset hooldust. Hooldajate vajadused hinnatakse, pakkudes vajadusel tuge. Üle 75 teenuse, hooldus on inimese keskne ja ennetav ja suunatud patsiendi turvalisusele. Informatsiooni jagamine on lubatud iga kuu toimuval multidisiplinaarsel koosolekul, kus erilise tähelepanu all on patsiendid, kellel on suurem risk seisundi halvenemise osas.