..

Holland

Heal ühel hetkel

Piirkond:
Arnhem, Holland
Sihtrühm:
Piirkonnas elavad viletsas seisundis kodus elavad eakad

“Hea ühel hetkel” projekti on kaasatud Arnhem regioonis olemasolev tervishoiu ja sotsiaalteenuste pakkujate võrgustik. Projekti eesmärk on selgitada ja välja tuua valikud, stsenaariumid ja mõjud eakale, hooldajatele ja professionaalidele ootamatu intensiivse hooldusvajaduse tekkimisel koduses keskkonnas (näiteks dementsus, ajutrauma). Et õige hooldus, õigel ajal ja kohas lõppkokkuvõttes saavutada.

Kui kriis (näiteks kukkumise või hooldaja koorma tagajärjel) kodus viletsas seisundis eakaga juhtub, siis tihti on ajutiselt vajalik koduõeteenus. Ajutine voodihooldus ei ole aga alati parim lahendus eakale, sest võib põhjustada ebamugavust, tehes eaka rahutuks. Lisaks pole voodihooldus finantsiliselt jätkusuutlik, sest ebavajalik ajutine hooldus või haiglad põhjustavad kõrgemaid kulusid. Selleks, et kriisisituatsioonis teha õige otsus on oluline, et perearsti, tervishoiu professionaalide ja sotsiaalhoolekande spetsialistide poolt kasutataks holistilist lähenemist, võttes arvesse abivajaja spetsiifilist olukorda ja vajadusi.

Mis tähendab, et pole oluline ainult meditsiiniline lähenemine, vaid ka tekkinud sotsiaalprobleemid ja eaka pere hakkamasaamine. Kõiki asjaolude arvesse võtmisel saab teha parima otsuse eaka edasise abistamise osas.

See võib olla näiteks suurema intensiivsusega hooldus kodus või ajutine hospitaliseerimine hooldekodusse, sõltudes olukorrast ja eaka vajadusest. Selle saavutamiseks on vajalik juhtumiga seotud professionaalide ja organisatsioonide vahelise koostöö parandamine.

Integreeritud hooldusravi geriaatilises Lääne-Frieslandi hooldusmudelis

Piirkond:
Lääne-Friesland, Noord Holland
Sihtrühm:
Viletsas seisundis kodus elavad eakad, kellel on suur tervise ja sotsiaalprobleemide risk

Lääne-Freislandi piirkonnas tervise ja sotsiaalhoolekande professionaalid töötavad uuenduslikult, et parandada hooldust ja toetust eakatele, kes elavad kodus. Nagu näiteks Medembliku kohalik omavalitsus alustas töötamist kohalike õdede ja sotsiaaltöötajatega ühises meeskonnas, et paremini vastata kogukonna tervishoiu ja sotsiaalteenuste vajadustele. Hooldajad on alustanud tööd pakkudes juhtumikorraldusliku tuge dementsetele. Perearstid on alustanud tööd rakendades Geriaatilise hoolduse mudelit. Mudeli järgi on pereõed koolitatud läbi viima multidimensionaalset hindamist, mis sisaldab patsiendi funktsionaalset tervist

samuti patsiendi hooldus ja sotsiaateenuste vajadust. Hindamine viiakse läbi kasutades Resident Assessment Instrumenti (RAI). Lähenemine võimaldab kohest probleemvaldkondade identifitseerimist andes juhiseid individuaalse hooldusplaani loomisel. Komplekses olukorras hindamistulemused arutatakse läbi multidisiplinaarses meeskonnas kaasates geriaatia õde, perearsti ja/või koduõde ja kui vajalik, siis teisi seotud spetsialiste sotsiaal ja tervise teenusepakkujate hulgast. SUSTAIN projekti raames on professionaalide eesmärk parandada koostööd erinevate teenusepakkujate vahel, et paremini vastata viletsas seisundis kodus elavate eakate vajadustele.

Integreeritud hoolekanne Kesk- ja Põhja-Zeelandis, eakate hoolekandeprogramm

Piirkond:
Walcheren, Zeelandi provints, Holland
Sihtrühm:
Oma kodudes elevad nõrga tervisega vanemad inimesed

SUSTAIN projekt oli algselt Hollandis seotud Walchern Integreeritud Hooldus Mudeliga (WICM). Kahjuks WICM mudel jäeti projektist välja prioriteetide seadmise käigus.