..

Eesti

Medendi

Piirkond:
Tallinn ja lähiümbrus
Sihtrühm:
Operatsioonijärgne koduhooldus, puuetega inimesed ja isikud, kes vajavad muul põhjusel järelravi ja -hooldust

Pakutava koduhooldusteenuse eesmärk on aidata eakaid ja operatsioonidest taastujaid ning samuti puuetega inimesi ja teisi isikud, kes vajavad muul põhjusel järelravi ja -hooldust. Koostöös patsiendi perekonna ja eriarstiga leitakse parim lahendus ning õe ülesandeks on aidata patsientidel kodustes tingimustes hakkama saada. Medendi pakutavad teenused hõlmavad nõustamist, ravimite jagamist, vererõhu ja  pulsimõõtmist, veresuhkru mõõtmist glükomeetriga, lamatiste ennetamist, ravi ja hooldust jms. Ühtlasi pakutakse koduste tegevuste rehabilitatsiooni, mis hõlmab nt. kliendi koduse tegevusvõimekuse hindamist, kodukeskkonna takistuste kaardistamist ja soovitusi muudatusteks, optimaalse isikliku abi määra fikseerimist,  tegevuseesmärkide seadmist, nõuandeid isikliku abistamise osas.

SA Alutaguse Hoolekeskus

Piirkond:
Mäetaguse vald, Ida-Viru maakond
Sihtrühm:
Eakad ja puuetega inimesed

Alutaguse Hoolekeskuse eesmärk on aidata kaasa eakate ja puuetega inimeste väärikale ja ohutule elule nende nende elukvaliteedi toetamise, edendamise ja säilitamise kaudu. Hoolekeskuse õendushooldus- ja tervishoiuteenused on peamiselt suunatud Mäetaguse valla ja Ida-Virumaa lõunaosa eakatele. Alutaguse hoolekeskuse töö põhineb terviklähenemisel võttes arvesse kliendi füüsilisi, vaimseid, sotsiaalseid ja hingelisi vajadusi ja väärtustades neid kõiki võrdsetena. Keskuse pakutavad teenused on kavandatud läbimõeldult lähtudes eakate tegelikest vajadustest. Eakatele suunatud teenused hõlmavad integreeritud õendushooldusteenust lähtuvalt vajadustest, mis on eelnevalt fikseeritud patsiendi tervisliku seisundi hindamise alusel; teenuseid pakutakse kooskõlas hoolduskavas ette nähtud eesmärkidega. Kõik tegevused dokumenteeritakse ning vajadusi hinnatakse regulaarselt, et individuaalseid hoolduskavasid vastavalt vajadusele kohandada.