..

Austria

Koordineeritud palliatiivne ravi Grazi linnas

Piirkond:
Graz, Steiermargi liidumaa, Austria
Sihtrühm:
Krooniliste ja elu ohustavate haigustega patsiendid, kes elavad oma kodudes

Selle organisatsiooni eesmärk on koordineerida hospiitside ja palliatiivravi teenuste loomist ja arendamist kogukondlikul tasandil, keskendudes multifunktsionaalsetele mobiilsetele palliatiivravi meeskondadele Steiermargi liidumaal (keskendudes Granzi linnale). Tegevus hõlmab kvaliteedi parandamist, nii palliatiivravile spetsialiseerunud kui ka üldtervishoiu- ja sotsiaalteenusasutuste koostööd ning samuti koolitusi selles vallas. Organisatsioonil on seni õnnestunud saada üldrahastust üheksale mobiilsele palliatiivravi meeskonnale, kes osutavad oma teenuseid tasuta ja katavad kogu Steiermargi liidumaad. Meeskonnad kaasavad oma töösse ka vabatahtlikke tehes seda koordineeritult koos erinevate partneritega alates haiglatest ja lõpetades esmatasandi arstiabiga, sh. koduhooldus ja raviasutused.

Viini gerontopsühhiaatriakeskus (GPZ)

Piirkond:
Viin, Austria
Sihtrühm:
Kodus elavad kliendid, kes kannatavad depressiooni (akuutsed episoodid), dementsuse, desorientatsiooni, akuutse stressi häirete, sõltuvusprobleemide jms. tõttu ning nende hooldajad.

Gerontopsühhiaatriakeskus GPZ on Viini psühhosotsiaalsete teenuste (PSD) allüksus. Tegemist on ainulaadse kogukondliku gerontopsühhiaatrilise (kliiniline psühhiaatria ja neuroloogia) nõustamis- ja diagnoosikeskusega, mis teeb sellest nö kontrollpunkti. Sinna alla kuulub ka nn mälukliinik, mis pakub nõustamisteenuseid (nii personaalselt kui ka telefoni teel) perearstidele, tervise- ja sotsiaalhooldusteenuste osutajatele aga ka haiglatele ja koduhooldajatele. Multifunktsionaalne meeskond (7,5 FTE) koosneb psühhiaatritest, psühholoogidest, õdedest ja sotsiaaltöötajast. Kõiki teenuseid osutatakse tasuta. Meeskonnal on tihedad koostöösidemed erinevate osapooltega tervishoiu ja sotsiaalhoolekande valdkonnas.