..

Països Baixos

Atenció integrada a Zelanda Central i Nord. Programa d’atenció a la gent gran.

Regió:
Walcheren, Zelanda
Grup Objectiu:
Persones grans amb un estat de salut delicat que viuen als seus domicilis a la regió de Walcheren

El projecte SUSTAIN originalment va cooperar amb el Model d’Atenció Integrat de Walcheren (Walcheren Integrated Care Model – WICM) als Països Baixos. Desafortunadament el WICM va haver de retirar-se de SUSTAIN per raons de priorització de les seves activitats.

Atenció integrada salut i social – Model d’Atenció Geriàtric West-Friesland

Regió:
Frísia Occidental, nord d’Holanda
Grup Objectiu:
Persones grans en situació de fragilitat que viuen a casa amb risc de problemes de salut o socials.

A la regió de West-Friesland, els professionals d’atenció a la salut i socials han estat treballant en models innovadors per millorar l’atenció i el suport a la gent gran que viu a casa. Per exemple, al municipi de Medemblik s’ha començat a treballar en la creació d’un equip social d’atenció ajuntant infermeria comunitària i treballadors/re socials, de cara a donar resposta a les necessitats de salut i socials de la comunitat. Es va introduir el model de gestió de cas per donar suport a persones amb demència i les seves persones cuidadores, i els metges i metgesses de capçalera van començar a treballar segons el Model d’Atenció Geriàtric. En aquest model, es dona formació al personal de infermeria geriàtrica sobre la valoració multidimensional de la salut funcional dels pacients i les seves necessitats socials i d’atenció amb un instrument de valoració que denominen Resident Assessment Instrument (RAI). Aquest instrument de valoració permet la identificació immediata de les àrees problemàtiques i ofereix una guia per elaborar plans d’atenció individualitzats. En situacions complexes, els resultats de les valoracions es discuteixen en equips multidisciplinaris d’atenció que inclouen un/a professional d’infermeria geriàtrica, un/a metge/ssa de capçalera i/o professional d’infermeria a domicili, i, si s’escau, altres professionals de salut i socials implicats.

Dins el projecte SUSTAIN, l’objectiu dels professionals implicats es el de millorar la col·laboració entre les diverses accions a realitzar, de cara a donar una millor resposta a les necessitats d’atenció de persones grans en situació de fragilitat que viuen a casa.

Good in one go, Arnhem

Regió:
Arnhem, Països Baixos
Grup Objectiu:
Persones grans de la zona en situació de fragilitat i que viuen a casa

Good in one go és el nom d’un projecte portat a terme per una xarxa d’organitzacions de salut i de serveis socials de la regió neerlandesa d’Arnhem. La finalitat d’aquest projecte és clarificar i alinear les eleccions, els escenaris i les implicacions d’una atenció més intensiva a casa (p. ex. a persones amb demència o danys cerebrals), tant per a les persones grans com per a les persones que els/les cuiden i per als professionals. Tot això amb l’objectiu d’obtenir l’atenció més adient, al lloc més adient i en el moment més adient.

Quan succeeix un episodi de crisi a la llar d‘una persona gran en situació de fragilitat (com podria ser una caiguda o la sobrecàrrega de la persona cuidadora), sovint se sol·licita un llit de curta durada a una residència. No obstant, aquesta estada de curta durada no és sempre la millor opció per a la persona gran, ja que pot generar-li incomoditat i intranquil·litat. D’altra banda, no és una opció econòmicament sostenible, perquè els ingressos  temporals a residències o hospitals impliquen despeses elevades. Per tal de prendre la decisió correcta en cas de situació de crisi, cal que tant el metge o metgessa de família, així com els i les altres professionals de salut i socials tinguin una visió holística de la persona gran, considerant la seva situació concreta i les seves necessitats específiques. Això implica que no només es requereix d’una perspectiva mèdica, sinó que la perspectiva social i les opinions dels familiars de la persona gran seran igualment importants. Només si es compta amb les diferents perspectives serà possible prendre la millor decisió per a la persona gran. Per exemple, prestar una atenció més intensiva a casa, fer un ingrés hospitalari o disposar d’un llit de manera temporal a una residència, en funció de la situació i les necessitats específiques de cada persona gran. Per tal d’assolir aquest fi, cal millorar la collaboració entre els i les professionals i les diferents institucions implicades.