..

Alemanya

Careworks Berlin

Regió:
Berlin Marzahn-Hellersdorf
Grup Objectiu:
Gent gran amb malalties cròniques i necessitats assistencials a llarg termini i també aquelles persones grans que pateixen l’aïllament social que suposa viure sol

Careworks Berlin té com a objectiu millorar l’atenció de les persones grans amb necessitats  de salut i d’atenció de llarga durada complexes. Careworks Berlin ja es pot considerar altament innovadora i integradora: combina la gestió de cas de l’atenció de llarga durada, la gestió d’altes i les cures pal·liatives sota un mateix paraigües.

La finalitat del projecte de millora SUSTAIN (“Teràpies Pilot”) és facilitar la gestió interprofessional de casos, creant sinèrgies entre terapeutes, personal d’infermeria i cuidadors/es informals, alhora que es consoliden els i les terapeutes (p. ex., fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, etc.) en un rol de lideratge. Això últim és una transferència explícita de la competència de prescripció als terapeutes, d’acord amb el Social Code Book for Health  (SGB V: § 63 SGB V, paràgraf 3b).

Aquesta nova funció dels i les terapeutes té com a objectiu millorar la col·laboració multidisciplinar entre metges i terapeutes, a més de permetre un marge de maniobra més ampli per a tot aquell personal no mèdic implicat en l’atenció de la persona gran. El projecte SUSTAIN col·laborava originàriament amb el Walcheren Integrated Care Model (WICM) als Països Baixos. Malauradament, el WICM va haver de retirar-se per raons de priorització de les seves activitats.

KV RegioMed Zentrum Templin

Regió:
Templin – Uckermark - Brandenburg
Grup Objectiu:
Pacients més grans de seixanta-cinc anys amb diverses malalties i els seus cuidadors informals

Com a resposta a la gran transformació demogràfica ocorreguda a la zona rural de Brandemburg, el 2014 es va implementar al districte d’Uckermark, al nord-est de Brandemburg, un concepte innovador en l’atenció a la gent gran. Ubicat en un hospital local a la ciutat de Templin (16.000 habitants l’any 2011, amb un 23% de 65 i més anys), aquest programa innovador ofereix suport geriàtric i orientació a persones grans amb necessitats complexes. Amb el seu Programa de Teràpies Complexes, el KV RegioMed Zentrum Templin es basa en un enfoc preventiu i rehabilitador que té com a objectiu enfortir la capacitat d’adaptació i resposta al fet de fer-se gran i els efectes que pugui tenir en la salut i el benestar. Durant tres setmanes, els i les pacients visiten el servei de geriatria diàriament. Alhora que reben atenció i teràpia de suport, els i les participants del programa reben informació i assessorament sobre el seu pla de medicació, sobre com prevenir caigudes i sobre com portar una dieta i un estil de vida saludables. Per a cada pacient es desenvolupa un pla d’atenció individualitzat. Se li proporciona també assessorament pel que fa els serveis comunitaris disponibles al seu territori i que podrien ser del seu interès, tant els de caràcter professional com els organitzats per persones voluntàries.

Durant el temps que formen part del programa, els i les pacients reben suport del gestor de cas Agnes Two (un professional sanitari especialment entrenat). Tanmateix, un cop finalitzades les tres setmanes de durada del programa, molts pacients no reben cap altre tipus de suport.

El projecte de millora que es realitza en el marc de SUSTAIN consisteix en un nou Centre de consulta i coordinació (conegut com Centre de Serveis) , que serà el punt de contacte central per a les persones usuàries de la regió per tot allò relatiu a la seva atenció. Aquests serveis no seran d’ús exclusiu per als i les pacients del KV RegioMed Zentrum de Templin, sinó que també hi tindran accés els i les pacients d’altres serveis mèdics de la regió.