..

Estònia

Alutaguse Hoolekeskus (Fundació)

Regió:
Comtat d’Ida-Viru, Mäetaguse
Grup Objectiu:
Persones grans i discapacitades

L’objectiu de la Fundació Alutaguse Hoolekeskus és facilitar la vida, la dignitat i la seguretat de les persones grans i discapacitades, tot donant-los suport i fomentant i conservant la seva qualitat de vida. Els serveis d’infermeria i salut del centre de dia van adreçats sobretot a la gent gran del municipi rural de Mäetaguse i de la regió sud del comtat d’Ida-Viru. El centre de dia d’Alutaguse empra una estratègia holística que identifica les necessitats físiques, mentals, socials i espirituals dels usuaris i les considera de la mateixa importància. El disseny dels serveis ha tingut en consideració les necessitats reals de la gent gran.

Els serveis adreçats a la gent gran inclouen cures integrades d’infermeria que es decideixen a partir de les necessitats del pacient després de definir-les mitjançant l’avaluació del seu estat de salut. Els serveis s’ofereixen d’acord amb els objectius fixats i es basen en el programa d’atenció (assistencial). Totes les activitats es documenten i la idoneïtat dels serveis es reavalua de manera periòdica a fi d’adaptar els programes individuals d’atenció (assistencial).

Medendi

Regió:
Tallinn i zones properes
Grup Objectiu:
Usuaris donats d’alta després de cirurgies, usuaris discapacitats i usuaris que per qualsevol altra raó necessiten una assistència i un tractament de seguiment

Els serveis d’atenció domiciliària s’han dissenyat per oferir assistència a la gent gran i a aquells pacients que reben l’alta després d’una intervenció quirúrgica, com també per a persones discapacitades i pacients que per altres motius necessiten una assistència i un tractament de seguiment. En col·laboració amb la família del pacient i un metge especialista, s’acorda la millor solució i el paper de l’auxiliar sanitari és ajudar que els pacients puguin viure a casa. Medendi ofereix serveis que inclouen l’assessorament, la distribució de medicaments, la mesura de la tensió arterial i de la glucèmia amb un glucòmetre, la lectura del pols sanguini, la prevenció de les úlceres de decúbit, el tractament i les cures, etc. Així mateix, s’ofereix rehabilitació per tal de reprendre les activitats a casa. La teràpia per a les activitats domèstiques inclou: valoració de la capacitat operativa de l’usuari en el seu entorn domèstic; mapatge dels obstacles en l’àmbit domèstic i recomanacions de reconfiguració; identificació d’una òptima assistència personal; fixar l’objectiu final de les activitats; donar consell sobre l’assistència personal.